Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου

1)ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 150 Ε.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Η ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΘΕ 5 ΕΤΗ

2)ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΟΡΦΗ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ 150 Ε.
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Η ΚΑΡΤΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΘΕ 5 ΕΤΗ

Leave a reply