Προσθήκη στην κατηγορία B εθνικού κωδικού “121”

Α2 Kατηγορία

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ <<121>>

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

-ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ , ΕΠΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ .
-ΤΑ ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΜ
-ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΛΛΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ Ή ΚΡΑΤΟΥΣ –ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε(ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ,ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ)ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΝΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΡΧΗ ,ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΗΣ ΠΟΥ ΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
1)Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β ΜΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ <<121>> , ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α1, ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ , ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

i) ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ
ii) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΩΝ 27 ΕΤΩΝ
iii) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ.
2)Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β , ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
i) ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΤΗ
ii) ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4 ΕΤΗ
iii) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 27 ΕΤΩΝ.
3) Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β , ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ AM ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΟΝΟ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΞΗΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:
i) ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 ΕΤΗ
ii) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΤΩΝ 27 ΕΤΩΝ

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΦΜ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 30 E
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Α2 & A