Περιοδική Επιμόρφωση (C, D)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ- ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Ι)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 30 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ:
α) 35 ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (C’) Ή ΕΠΙΒΑΤΩΝ (D’) ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.
β)42 ΩΡΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (C’) & ΕΠΙΒΑΤΩΝ (D’) ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

-ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΘΕ 5 ΕΤΗ.

Leave a reply