Επαγγελματικές (C, D Κατηγορίες) & Ερασιτεχνικές B έως 65 Ετών

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
1. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Η ΤΗΣ/ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ/ΜΑΘΗΤΗ, ΕΠΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ.
3. ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Η ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ, ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ ΚΑΙ ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ).
4. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 1 Η 2 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ III ΤΟΥ Π.Δ.51/2012 (Α΄101), ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΓΙΑΤΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 108 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

-ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ 65ο ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
-ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 65 ΕΤΩΝ ΕΩΣ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 3 ΧΡΟΝΙΑ
-ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 80 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 2 ΧΡΟΝΙΑ.
-ΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 5 ΧΡΟΝΙΑ.

Leave a reply