Αρχική Χορήγηση Π.Ε.Ι. (C, D)

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ (Π.Ε.Ι)
ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ:
α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C’ META TIΣ 10/09/2009
β)ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D’ ΜΕΤΑ ΤΙΣ 10/09/2008

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΙΣΧΥ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ 30 Ε
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΙ 20 Ε
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΙ 20 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

-ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
– Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΘΕ 5 ΕΤΗ

Leave a reply