Χορήγηση αντιγράφου λόγω κλοπής – φθοράς – απώλειας – αλλοίωσης

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η/Ο ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΗ/ΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:
1. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑΣ/ΣΠΟΥΔΑΣΤΗ Η ΤΗΣ/ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΡΙΑΣ/ΜΑΘΗΤΗ, ΕΠΙ ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ.
2. ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΙΚΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ.
3. ΝΑ ΚΑΤΕΧΕΙ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΦΘΟΡΑΣ Η ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ.

1)ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ-ΑΠΩΛΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΚΛΟΠΗΣ -ΑΠΩΛΕΙΑΣ
1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΑΦΜ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΚΛΟΠΗ ΑΠΩΛΕΙΑ 69,02 Ε
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

2) ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ -ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΑΣ – ΑΛΛΟΙΩΣΗΣ
1 ΕΓΧΡΩΜΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΦΜ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΙΑΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΓΙΑ ΦΘΟΡΑ ΑΛΛΟΙΩΣΗ 39,02 Ε
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ