Επέκταση της Α.Ο. σε κατηγορία C+ΠΕΙ (Κάτοχος B)

Φορτηγό

ΦΟΡΤΗΓΟ (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ C’+ ΠΕΙ)

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Η/Ο ενδιαφερόμενη/ος θα πρέπει:
1. Να έχει τη συνήθη διαμονή της/του στην Ελλάδα ή ότι έχει ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή, επί έξι (6) μήνες τουλάχιστον στην Ελλάδα, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών.
2. Έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.
3. Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
4. Για επέκταση στην κατηγορία:
• για τις κατηγορίες C1 και C1E να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας της/του.
• για τις κατηγορίες C και CE να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της/του ή το 18ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.
• για τις κατηγορίες D1 και D1E να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας της/του.
• για τις κατηγορίες D και DE να έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας της/του ή το 21ο έτος με Π.Ε.Ι. υποχρεωτικά.
5. Να έχει τις ελάχιστες προϋποθέσεις σωματικής και διανοητικής ικανότητας που ισχύουν για την Ομάδα 2 του Παραρτήματος III του π.δ.51/2012 (Α΄101) όπως ισχύει.
6. Να επιτύχει σε θεωρητική εξέταση και σε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, μετά από υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, όπου απαιτείται.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝO: ΚΑΤΟΧΟΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΤΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΩ

-ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Ή ΦΟΡΤΗΓΑ (ΠΛΗΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ Δ1 ΚΑΙ Δ) Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΑΖΑ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 3.500 KG ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ Ή ΙΣΗ ΤΩΝ 7.500 KG ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΟΚΤΩ(8) ΤΟ ΠΟΛΥ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΟΔΗΓΟΥ.
-ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΥΤΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΔΙΑΣΤΟΥΝ ΜΕ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ , ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ Η ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΜΑΖΑ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΑ 750 KG. leo.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΓΙΑΤΡΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Β ΣΕ C 60 E
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 138.15 E
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΙ 20 Ε
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 E
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΕΙ 20 Ε
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΕΙ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :15 ΩΡΕΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :15 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 45 ‘ ΛΕΠΤΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Η ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ 5 ΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΧΡΗΖΕΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ