Επέκταση εντός των κατηγοριών A1,A2,A

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΓΗΣΗΣ ΜΙΚΤΟΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ (ΑΜ,Α1,Α2)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΓΗΣΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 57,02 Ε
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΕΙ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 7 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 45’ ΛΕΠΤΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 15 ΕΤΗ