Επέκταση από την κατηγορία B

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ: ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

2 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 57,02 Ε
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 E
1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΕΙ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ :10 ΩΡΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 12 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 45’ ΛΕΠΤΑ
Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 15 ΕΤΗ