Αρχική Χορήγηση Κατηγοριών AM,A1,A2,A

ΔΙΚΥΚΛΑ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ (ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΜ,Α1,Α2,Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

4 ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΑΜΚΑ

ΑΦΜ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΥ & ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΓΙΑΤΡΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΡΧΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΞΙΑΣ 108 Ε

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ 15 Ε

1 ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΤΑΣΗΣ 15 Ε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΥΘΗΣΕΙ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ : 21 ΩΡΕΣ ΚΟΚ & 10 ΩΡΕΣ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ: 14 ΩΡΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 45’ ΛΕΠΤΑ

Ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ &

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΕΧΟΥΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΣΧΥ 15 ΕΤΗ